Turite klausimų?

8 644 49994

Gręžinio pasas

Gręžinio pasas – tai dokumentas įteisinantis Jus, kaip gręžinio sąvininką.

Baigus gręžti vandens gręžinį, išduodamas gręžinio pasas su techniniais duomenimis ir gręžinys įregistruojamas žemės gelmių registre. 

Kokie duomenys yra gręžinio pase? 

Gręžinio pase yra nurodytos svarbiausios gręžinio charakteristikos: gręžinio našumas (maksimalus ir rekomenduojamas), statinis vandens lygis, dinaminis vandens lygis, išgaunamo vandens bendroji cheminė sudėtis. Jame pažymėta, jog gręžinio eksploatavimo metu jo charakteristikos gali keistis dėl padidėjusio vandens gręžinių kiekio konkrečiame regione. 

Kam reikalingas gręžinio pasas?

Gręžinio pasas reikalingas priduodant naujos statybos namą ir įteisina Jus, kaip gręžinio sąvininką. 

Gręžinio pasui reikalingi tokie duomenys:

  • Vardas ir pavardė;  
  • Asmens kodas; 
  • Deklaruota gyv. vieta; 
  • Gręžinio įrengimo projektas, masteliu 1:500 (tinka namo statybos planas su pažymėta gręžinio vieta); 
  • Koordinatės gręžinio X ir Y (yra plane); 
  • Sklypo kadastrinis Nr. (registrų centro išrašas); 
  • Išplėstinė vandens cheminė analizė gręžinio pasui (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai ir geležis).