Turite klausimų?

8 644 49994

Gręžinio kokybė

Kokybiškas vandens gręžinys privalo būti įrengtas pagal griežtus reikalavimus.

Norėdami, kad gręžimo darbai būtų atlikti kokybiškai iš pat pradžių turite būti reiklūs. 

Gręžinys turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus: 

 • kokybiškų gręžinių konstrukcija turi būti parenkama pagal norimą išgauti vandens kiekį ir įvertinus konkrečios vietovės sąlygas; 
 • sudėtingose geologinėse – hidrogeologinėse sąlygose būtina teisingai izoliuoti vandeningą sluoksnį, iš kurio bus išgaunamas vanduo, nuo galimai užterštų aukščiau esančių vandeningų sluoksnių; 
 • gręžinio filtrą būtina parinkti taip, kad jis užtikrintų reikiamo vandens kiekio pritekėjimą ir kuo ilgesnį jo tarnavimo laiką; 
 • gręžinių įrengimui turi būti naudojami apsauginiai vamzdžiai pagaminti iš PVC (polivinilchloridiniai); 
 • filtras turi būti paruoštas pagal konkrečios vietovės geologines - hidrogeologines sąlygas. 

Išgręžus kokybišką gręžinį, turi būti nustatomos jo charakteristikos: 

 • gręžinio našumas (didžiausias galimas ir rekomenduojamas eksploatacinis);
 • statinis vandens lygis;
 • dinaminis vandens lygis;
 • išgaunamo vandens bendroji cheminė sudėtis.

Ką reikia daryti norint patikrinti paruošto gręžinio kokybę? 

 • patikrinti gręžinio gylį;
 • pasisemti iš gręžinio vandens ir įvertinti jo švarumą. Kokybiško gręžinio vanduo bus vizualiai švarus, o debitas turi atitikti numatytą sutartyje; 
 • patikrinti dokumentus ir visų gręžinio parametrų atitikimą. Komplekte turėtų būti: gręžinio pasas ir jo charakteristikos bei garantinis talonas.